ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނަވާޒް ޝަރީފް

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

  • ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ
  • ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތަކެއް ހިންގެވުމަށް އުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 15:23 | 1,998

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީން ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަޅުވައިފިއެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާތަކެއް ހިންގުމަށް، އެމެރިކާގެ ސިފައިން މާރާލާފައިވާ އަލްޤައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިންލާދިން އަތުން ފައިސާ ނަގާފައެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ ބިންލާދިން އަތުން އެފައިސާ ނަވާޒް ޝަރީފް ހޯއްދެވީ ކަޝްމީރުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށެވެ.

 

ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލުމުގެ  ބޭނުމުގައި ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ބިންލާދިން އަތުންވެސް ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ނެންގެވީ އެފަދަ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ބިން ލާދިންގެ އަތުން ނަވާޒް ޝަރީފް 1.5 ބިލިއަން ރުޕީސް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

 

ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު ހުއްޓެވެ.

 

ނަވާޒް ޝަރީފް ބިންލާދިން އަތުން ހޯއްދެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފައިސާއަކީ ކަޝްމީރާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހޯދި ފައިސާއެއް ކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރުޝްދާ ރަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.