ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 15:23
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް
ގޫގުލް
ނަވާޒް ޝަރީފް
ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ބޮޑު ތުހުމަތެއް!
 
ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތަކެއް ހިންގެވުމަށް އުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ
 
ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީން ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަޅުވައިފިއެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާތަކެއް ހިންގުމަށް، އެމެރިކާގެ ސިފައިން މާރާލާފައިވާ އަލްޤައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިންލާދިން އަތުން ފައިސާ ނަގާފައެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ ބިންލާދިން އަތުން އެފައިސާ ނަވާޒް ޝަރީފް ހޯއްދެވީ ކަޝްމީރުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށެވެ.

 

ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލުމުގެ  ބޭނުމުގައި ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ބިންލާދިން އަތުންވެސް ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ނެންގެވީ އެފަދަ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ބިން ލާދިންގެ އަތުން ނަވާޒް ޝަރީފް 1.5 ބިލިއަން ރުޕީސް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

 

ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު ހުއްޓެވެ.

 

ނަވާޒް ޝަރީފް ބިންލާދިން އަތުން ހޯއްދެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފައިސާއަކީ ކަޝްމީރާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހޯދި ފައިސާއެއް ކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރުޝްދާ ރަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް