ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 12:33
ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް)
ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް)
އެފްއޭއެމް
ހަމްޕު އާއި ނިހާޓް ޓީމާ ގުޅުން
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ހަމްޕު އާއި ނިހާޓް ގައުމީ ޓީމަށް
 
ދެ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މި މަހު ކުރީކޮޅުގައި
 
މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޭމްޕާ ގުޅޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޭމްޕާ ގުޅެން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް) ނިންމައިފިއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނުއިރު، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ ޓީމާއެކު ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މި މަހު ކުރީކޮޅުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކޭމްޕާ ގުޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ ހަމްޕު އާއި ނިހާޓް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކޭމްޕުގައި އަދި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކޮވިޑަށް ރަނގަޅުވުމުން އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ބުދަ ދުވަހު ހެދު ޕީސީއާރް ޓެސްޓްތަކުން ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޭމްޕާ ގުޅޭނެއެވެ. އަދި ކޮލިފައިންނަށް އެކުލަވާލާ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައިވެސް އެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

ހަމްޕު އާއި ނިހާޓް ގައުމީ ޓީމާ ގުޅޭއިރު، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނާއި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން މީގެ ކުރިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ ސްކޮޑުން ވަކިވީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އާއި، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) އަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

އަދި ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ވަނީ އަންހެނުން ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ކޭމްޕް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރިއިރު، ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމާއެކު އޭނާ މިހާރު ވަނީ އަލުން ކޭމްޕާ ގުޅިފައެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދުބާއީގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކޭމްޕްކުރާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދުބާއީ އާއި ޗައިނާއަށް ދާނީ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

ކޮމެންޓް