ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:03
ބީއެޗްއެމްގެ ސިޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަން
ބީއެޗްއެމްގެ ސިޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަން
ފޭސްބުކް
ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ މިމަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް
ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕެއް

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މި މަހު ހޮވާ 15 ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބޭއްވި ގުރުއަތުލުމުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތަކަކީ:

 1. 9818218
 2. 9192626
 3. 7675199
 4. 7862258
 5. 7411362
 6. 7569829
 7. 9718058
 8. 9994765
 9. 7722530
 10. 7565532
 11. 7774009
 12. 7725095
 13. 9960390
 14. 9756929
 15. 9822003

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޯނަސް އިނާމުތަކެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލް އިންސްޕިރޮން ގޭމިން ލެޕްޓޮޕެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބީއެޗްއެމްއިން ބުނީ، ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިރޭ ނެގި ގުރުއަތު ނެގުން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ.

 ބީއެޗްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ގަތުމުން ދޫކުރާ ކޫޕަނުގައި ފޮރުވާފައިވާ ކޯޑު 5757 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް