ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:08
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދު
އިދުހާމް ނަޢީމް
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ
އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެ މީހާ މަރުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

މި މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދާ އެފްކޮންސް ކުންފުނިން ބުނާގޮތުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައިވަނީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ.

މައުލޫމާތުލިބޭގޮތުގައި އެ މީހާ މަރުވުމުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް