ދިވެހިރާއްޖެއަށް 897ވަނަ ރޯދަމަސް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ހިޖުރީގޮތުން 548 (1153މ)ގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެތެރޭގައެވެ. އިސްލާމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ރޯދަމަހެއް އައީ، ހިޖުރީގޮތުން 548 (ރާއްޖެ އިސްލާމްވި އަހަރު)އެވެ. ވީމާ، މި ރޯދަމަސް (ރަމަޟާން  1444) މިއީ، އިސްލާމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި، 897ވަނަ ރޯދަމަހެވެ! ދިވެހިރާއްޖެއަށް 900ވަނަ ރޯދަމަސް އަންނަން ދެން އޮތީ އެންމެ 3 އަހަރެވެ! އިސްލާމީ އެހެން ގައުމުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަކީ ދިވެހީންގެ ވަރަށްގިނަ ސަގާފަތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ދިވެހީންގެ ރޯދަމަހުގެ ސަގާފަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހީންގެ އަމިއްލަ ސަގާފަތުތަކެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. 900 އަހަރުވީ ސަގާފަތްތަކެކެވެ. މިސްކިތްތައް ރިވެތި ކުރުމެވެ. ގޯތިގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކުރުމެވެ. ރަށުތެރެ އާބާތުރަފިލުވުމެވެ. މާހެފުމެވެ. ހަނދުބެލުމެވެ. ހާރުކެއުމެވެ. ރޯދަވީއްލުމެވެ. ތަރާވީސްދަމުގެ ކެއުމެވެ. އަޅުކަމުގެ ނަމޫނާއެވެ. ރޯދަކުރުކޮށްލަން ކުޅެލާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކެއް ހުރެއެވެ. ބުމަރުތެޅުމެވެ. މޫދުގައި ކުދިދޯނި ދުއްވުމެވެ. މިފަދަ ކުޅިވަރުތަކެވެ. މިއީ ހަވީރުވަގުތު ކުޅޭކުޅިވަރުތަކެކެވެ. ޖޯލިފަތި، އުނދޯލި، ބައިންއެލުވުން، ބާލުޚާނާ ފަދަ އަރާމުކޮށްލުމަށް ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ނުވަތަ އައުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ތަންތަންވެސްމެއެވެ.

ދިވެހި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމަކީ އޯގާތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ އުޚުއްވަތްތެރިކަމެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްބަޔަކު އެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމާއި އަޅާލުމެވެ ހިޖުރީގޮތުން 548  (1153މ)ގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެތެރޭގައި އައްސުލްޠާާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގެން ރަސްމީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ނޫރު އަލިވިލި އިސްލާމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި، 897ވަނަ ރޯދަމަހެވެ!ތެރެއިން މުސީބާތާއި ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަމާއި ތަދުމަޑުކަމާއި ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު އައި 40 ވަރަަކަށްރޯދަމަސްވެއެވެ. މިގޮތުން، ފޯޗުގީޒުން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރި 965 އިން 981 އަށް (މީލާދީން 1558 - 1573) މިމުއްދަތުގެ 17 ވަރަކަށް ރޯދަމަހެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ތަދުމަޑުކަމުގައި މީގެ 110 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން 1320ގެ އަހަރުތައް (މީލާދީން 1914 - 1918) ހިޖުރީގޮތުން 5 އަހަރުގެ ރޯދަމަހެވެ.

މީގެއިތުރުން، ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ތަދުމަޑުކަމާއި ބަލިމަޑުކަމުގައި 1358  އިން 1372 (މީލާދީން 1939 - 1953) އަދިފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާ ނިމުމާ ހަމަޔަށް 14 އަހަރުގެ ރޯދަމަހެވެ. އަދި ކޮވިޑުގެ ވަބާގައި 1441، 1442މި ދެއަހަރުގެ ރޯދަމަހެވެ. ކޮވިޑުގެ ވަބާގައި ދެއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ މިތަޖުރިބާތަަކަށް ދެއަހަރުނުވާއިރު މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްލުން ހަމަމުނާސަބެވެ. ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން ދިރިއުޅެން ފަށައި މީސްތަކުން އާބާދުވެ ތަހުޒީބުވާން ފެށުނީ، މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 5500 އަހަރުކުރިން ކަމަށްވެއެވެ. އެއިރު އުފެދުނު ތަހުޒީބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފުރާތުކޯރާއި ދިޖުލަތުގެކޯރާއި ދެމެދުގައި އުފެދުނު (މުސެޕޮޓޭނިއާ)ގެ ތަހުޒީބާއި، މިސުރުގެ ތަހުޒީބާއި، ސޫމާރިއާގެ ތަހުޒީބު ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ ތަހުޒީބުތައް ހިމެނެނީ މެދުއިރުމަތި ސަރަހައްދުގައެވެ.. (ސައްޔިދުނާ އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ދަތުރުފުޅުކުރެއްވި ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ.) އިންސާނުންގެ މުހުތާދުތަކާއި ކަންކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ތާރީޚު ޖަހަން ފެށުނީވެސް އެއިރު (މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 5500 އަހަރުކުރިން) ކަމަށްވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން  ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލަންޑަރުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުނީވެސް އެދުވަސްވަރު ނުވަތަ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 5500 އަހަރުކުރިން ކަމަށްވެއެވެ. އެކަލަންޑަރުތަކުގެތެރޭގައި  ސޫމާރީން ބޭނުންކުރި ކަލަންޑަރު ހިމެނެއެވެ.

0%
0%
0%
100%
0%
0%