ރާއްޖޭގައި 2 ވަނަ ރިސޯޓެއް ހުޅުވުނުތާ 50 އަހަރު - އެއީ ކުރެސެންޓު ޓޫރިސްޓު އޭޖެންސީގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މީގެ 50 އަހަރުކުރިން ފެށި، ރާއްޖޭގައި 2 ވަނަ ރިސޯޓެއް ހުޅުވުނުތާ 50 އަހަރު ރަންޔޫބީލު ފުރިހަމަވީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 2 ވަނަ ރިސޯޓް އަދި ކުރެސެންޓު ޓޫރިސްޓު އޭޖެންސީގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވުނީ 10 ޑިސެންބަރު 1972 ގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު މާލެއަތޮޅު ވިހަމަނާފުށީގައި (ކުރުނބާ) ހުޅުވުނީ 3 އޮކްޓޯބަރު 1972ގައެވެ. އެއީ މިއުމަން ޓޫރިސްޓު އޭޖެންސީން ހުޅުވި ރިސޯޓެކެވެ.

މި ދުވަސް 3 އޮކްޓޯބަރު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް މިއަހަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެންމެ ބޮޑެތި އިހުތިފާލުތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް ނިމިއްޖެވެސްމެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕެއް އައީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން 16 ފެބުރުއަރީ 1972 ގައެވެ.

އިޓަލީވިލާތުފެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ ޖޯޖު ކޯބިން އާއެކު އިޓަލީވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިންގެ 22 މީހުންގެ ގުރޫޕެއް 16 ފެބުރުވަރީ 1972ގައި ރާއްޖެ އައިސް ދެހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުން ހިމެނުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން  ފެށުން ކަމުގައެވެ. މިސްޓަރ ޖޯޖު ކޯބިންގެ ދެމަފިރިންނާއި ތުއްތު ދަރިފުޅު ޖޯޖިޔާ ކޯބިންވެސް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމުގެ އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުކޮށްދިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލުގެ މިއަހަރު 2022 ނިމެނީއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ހުރިހައި ކުރިއެރުމަކާއި ތަރައްގީގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރި ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މަައިގަނޑު ސިނާއަތްތައް

  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތުގެ ސިނާއަތު
  • އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތު
  • އާންމު ވިޔަފާރީގެ ސިނާއަތުގެ
  • މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު

ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 40 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. ދެން ހުރި ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުމުގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާބޮޑެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނުތާ 20 އަހަރު ނުވަނީސް (1990ގެ އަހަރުތައް ފެށުނުއިރު) ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 1ވަނަ ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމުގައި ވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެއާ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެންމެމަތީވަނަތައް 1990ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މީގެ 20 އަހަރުކުރިން 2000ގެ އަހަރުތައް ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން  ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެމަތީ ދަރަޖައަށް އަރާފައެވެ.

0%
0%
0%
0%
100%
0%