ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 10:39
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި މުޅިން އަލަށް ހިމެނުނު އިޔާން، ޗުމްޕު އަދި ނާޖީ
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި މުޅިން އަލަށް ހިމެނުނު އިޔާން، ޗުމްޕު އަދި ނާޖީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް
އިޔާން، ޗުމްޕު އަދި ނާޖީ ގައުމީ ސްކޮޑަށް
 
33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
 
ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޭމްޕްކޮށްފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި މުޅިން އަލަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ގޯލްކީޕަރު އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް (ޗިކީ)، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ ފޯވާޑް އަލީ ހައިޝަމް (ޗުމްޕު) އަދި އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ނާޖިހު އަލީ (ނާޖީ) ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ، އޭއެފްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލިއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ.

މި ސްކޮޑުގައި މުޅިން އަލަށް ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނުނުއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އިިޔާނަކީ މީގެ ކުރިން ވަނީ މާޒިޔާއަށް ކުޅުނު ގޯލްކީޕަރެކެވެ. އިޔާން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔައީ 2018 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރި ދަ ގްރާންޑޭއިންނެވެ. އެ ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދަ ގްރާންޑޭ ޕްރޮމޯޓް ކޮށްދިނުމުގައި އިޔާނުގެ ދައުރުގެ ބޮޑެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގައި ދަ ގްރާންޑޭގެ ގޯލުގައި އިޔާން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ލީގުގައި ދަ ގްރާންޑޭއިން ކުޅުނު 14 މެޗުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ.

ސްކޮޑުގައި ދެން ހިމެނުނު އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޗުމްޕު އަންނަނީ ޔޫވީން މި ފަހުން ކުޅުން މެޗުތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށްވެސް ކުޅުނު ޗުމްޕު ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން މުޅިން އަލަށް ޖާގަ ހޯދި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ނާޖީ މި ފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ ޔޫވީގެ ގޯލުގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ލީގުގައި ޔޫވީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުގައިވެސް ނާޖީ ކުޅުނުއިރު، ކުލަބު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް:

  • ގޯލްކީޕަރުން: ހުސެއިން ޝަރީފް (ހުސެން)، މުޙައްމަދު ފައިސަލް، މުޙައްމަދު ޝަފީއު (ޗެކް)، ނާޖިހު އަލީ (ނާޖީ)، އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް (ޗިކީ)
  • ޑިފެންޑަރުން: އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ)، ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ)، އަޙްމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)، މުޙައްމަދު ސާއިފް، ހުސައިން ސިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ)، ހައިޝަަމް ހަސަން (ބިޑި)، އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ)
  • މިޑްފީލްޑަރުން: މުޙައްމަދު އާރިފް (ބަކާ)، އަޙްމަދު ރިލްވާން (ބެން)، އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ)، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ)، މުޙައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ)، ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް)، ޔަސްފާދު ހަބީބު (މުލަކޭ)، މުހައްމަދު އުމެއިރު، އިބްރާހިމް އައިސަމް، އިސްމާޢީލް އީސާ (މެސީ)
  • ފޯވާޑުން: އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)، ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)، އިބްރާހީމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ)، އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ، ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ)، މުޙައްމަދު ނާއިމް، އަލީ ހައިޝަމް (ޗުމްޕު)، އަޔާޒް އަހުމަދު (އަޔާ)، ހަސަން ނަޒީމް ގާސިމް (ޗޯޓު)، އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާން)

ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުން ރާއްޖޭގައި ކޭމްޕްކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިޔާލާ ޗައިނާއަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފަރިތަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ، ޗައިނާގައި ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ފުރަން މިހާރު ވިސާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް