ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:37
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 4-2 ން
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 4-2 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ގަދަ ހަތަރަކާ ގާތަށް
 
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 60 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލުކޮށް ގަދަ ހަތަރަކާ ގާތަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ލިވަޕޫލުގެ ނަތަނިއެލް ފިލިޕްސްއަށް ޔުނައިޓެޑުގެ އެރިކް ބެއިލީ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ލިވަޕޫލަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިން ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ރެފުރީ ވަނީ އެއީ ފައުލެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލުން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއޯގޯ ޖޮޓާ ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިންއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލިވަޕޫލަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ފިރްމީނޯ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ލިވަޕޫލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކަސް ރަޝްފޯޑެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި މުހައްމަދު ސަލާހު ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، މި މެޗުން ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 35 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 36 މެޗުން 64 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާއަށް 36 މެޗުން ވަނީ 66 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 36 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް