ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:57
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕްކުރުން
ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕްކޮށްފި
 
ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ކޮލިފައިން މެޗުތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 30 އިން ޖޫން 15 އަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ވާދަކުރުމަށް ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ކޭމްޕްކޮށްފިއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ، އޭއެފްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން މީގެ ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް، އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ. ޖެންގައި ކޭމްޕްކުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި 25 ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭއިރު، ކުރިޔާލާ ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕްކުރީ ކޮލިފައިންނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ރާއްޖޭގައި ކޭމްޕްކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މާލޭގައިވެސް ފަރިތަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަރިތަކުރަން ހުއްދަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަންވެސް އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިޔާލާ ޗައިނާއަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފަރިތަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ، ޗައިނާގައި ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ފުރަން މިހާރު ވިސާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
33%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް