ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 05:29
އެތުލެޓިކޯ އާއި ސޮސިއެޑާޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1 ން
އެތުލެޓިކޯ އާއި ސޮސިއެޑާޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސޮސިއެޑާޑް ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް
 
ސޮސިއެޑާޑް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 80 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް ބަލިކޮށް، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެތުލެޓިކޯއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ލީޑު ނެގިއިރު، މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޔަނިކް ކަރާސްކޯއެވެ. އަދި މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން އެންހެލް ކޮރޭއާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އެތުލެޓިކޯގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ސޮސިއެޑާޑުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ޔެން އޮބްލަކް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސޮސިއެޑާޑުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އީގޯ ޒުބެލްޑީއާއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ކުޅުނު 36 މެޗުން ލިބުނު 80 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް 36 މެޗުން 76 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ތިންވަނައިގައި އޮތީ 35 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މި ވަގިތު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އެތުލެޓިކޯ އޮތް ނަމަވެސް، ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށްގެން އެތުލެޓިކޯގެ ލީޑު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލަށް އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް