ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2021 | ބުދަ 17:06
މީގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
މީގެ ކުރިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް
ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ
 
ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މާލޭގައިވެސް ފަރިތަކުރަން ބޭނުންވޭ
 
ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ކޮލިފައިން މެޗުތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 30 އިން ޖޫން 15 އަށް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެޗްޕީއޭއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކުޅުންތެރިން ނުލައި މި މަހު ހަވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން މީގެ ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް، ކޮވިޑުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕް ފަސްކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވުމާއެކު، ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާއިރު މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މާލޭގައިވެސް ފަރިތަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަރިތަކުރަން ހުއްދަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަންވެސް އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިޔާލާ ޗައިނާއަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފަރިތަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ، ޗައިނާގައި ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ފުރަން މިހާރު ވިސާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް