މޯޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝަށް ކުރާނެ
 
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އެރުން މަނާ
 
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ވޯކްޕާރމިޓް ހޯލްޑަރުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާ
ކ. މާލެ |
މޯލްޑިވިއަނުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަނީ އެ ގައުމުތަކުގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ، ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އެ ސަރަހައްދަށް ކުރާނެކަމަށެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާއާއި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އަދި ކޮޗިންއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ކުރަނީ، އެ ޤައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންކަމަށެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ރާއްޖެ އައުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މި ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންނަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ފަތުރުވެރިންނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކުން ވޯކްޕާމިޓް ހޯލްޑަރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަފްޣާނިސްތާން، ބަނގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved