raajjemv logo
އިންޑިއާގެ ހާލަތު
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 20 މިލިއަނުން މައްޗަށް
 
ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން މި ބަލީގައި 3،449 މީހުން މަރުވެފައިވޭ
 
މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 222،408 އަރާފައި
 
24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 357،220 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އެނދުތައް ފުރިފައި
ބީބީސީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20 މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 357،220 (ތިންލައްކަ ފަންސާސްހަތްހާސް ދުއިސައްތަވިހި) މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

ވޭތިވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން މި ބަލީގައި 3،449 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އެއާއެކު މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މި ވަނީ 222،408 އަރާފައެވެ.

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުން 20 މިލިއަނަށް އަރާފައި ވާއިރު، މިއީ އެމެރިކާއަށްފަހު މި އަދަދަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ގައުމެވެ. އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރާފައި މި ވަނީ، އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށިތާ 10 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު 10 މިލިއަން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި މިވަނީ އެންމެ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމުވަނީ އެއްކޮށް ބޮއްސުންލާފައެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްހެން ފުރި، ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އޮކްސިޖަން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް