ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޖަޕާން ބިންހެލުން އައުން

ޖަޕާނަށް ދެބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ޖަޕާނަކީ އާންމުކޮށް ބިންހެލުން އަންނަ ގައުމެއް

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 16:16 | 1,899

ޖަޕާނަކީ ބިންހެލުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައިވާ ގައުމެއް - އާކައިވް

ޖަޕާނުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް  އަންގާރަ ދުވަހު ދެބިން ހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ދެބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް އައިސްފައިނުވާއިރު މިއިން އެއްވެސް ބިންހެލުމެއްގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ އޮކިނާވާ ޕްރިފެކްޗާ ގެ ވެރިރަށް ކަމަށްވާ ނިހާގެ ރަށްބޭރުން 250 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. ރިކްޓާ ސްކޭލުން 6.4 މެގްނިޓިއުޑް ގައި އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަސަރު ކުރި މިޔަކޮޖިމާ ސިޓީ އަކީ 56،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ މަައްޗަށް އެކުލެވޭ ސިޓީއެކެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ދެވަަނަ ބިންހެލުން އައީވެސް ހަަމަ ފުރަތަމަ ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދަށެވެ. ދެވަަނަ ބިންހެލުން އައީ ރިކްޓާ ސްކޭލުން 5 މެގްނިޓިއުޑްގައެވެ. 

ޖަޕަނަކީ، ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބިންހެލުން އަންނަ އެއް ސަރަހައްދުގައިވާ ގައުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.