ޖަރުމަން ކަޕް
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޑޯޓްމުންޑަށް
 
ކިއެލް އަތުން ޑޯޓުމުންޑުން މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ފައިނަލުގައި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ލައިޕްޒީގާ
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ޑޯޓްމުންޑާއި ކިއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 5-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޖަރުމަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ހޮލްސްޓެއިން ކިއެލް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ސެމީގެ މެޗުން ޑޯޓުމުންޑުން މޮޅުވީ 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ފަހަރުގެ ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޑޯޓްމުންޑް ދަތުރުކުރިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ޑޯޓްމުންޑުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ.

މި މެޗުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ފަސް ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޭޑަން ސަންޗޯގެ އެހީއާއެކު ޖިއޮވާނީ ރޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޭނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ޑޯޓްމުންޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

އަދި އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އެމްރޭ ޗޭނުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާކޯ ރެއުސް ޑޯޓުމުންޑުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު، އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯގަން ހަޒާޑެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ޖެހި ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަންޗޯގެ އެހީއާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޫޑް ބެލިންހަމެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޑޯޓްމުންޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އާރްބީ ލައިޕްޒީގާއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް