ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކެނެޑާ

ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ: ދެ ޕްރޮވިންްސަކުން 4 މިހާކު ގެއްލިއްޖެ

  • ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަދަ ވިއްސާރަ

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 13:32 | 1,838

ކެނެޑާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަދަ ވިއްސާެރަ - ގޫގުލް

ކެނެޑާގެ ކޫބެކް އަދި ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ ޕްރޮވިންސަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

"ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ކެނެޑާ" ގެ ތަރުޖަމާނު ޑެން ބްރަޔަން މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ ކެނެޑާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަަދަ ވިއްސާރަ ކަމަށެވެ.

ކޫބެކް ޕްރޮވިންސް އިން 1520 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 1200 ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި އިތުރު 300 ސިފައިން މިހާރު ތިބި ސިފައިިންނާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.  ކެނެޑާގެ ކޫބެކް ޕްރޮވިންސްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ މޮންޓްރިއެލް ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މޮންޓްރިއެލް ސިޓީގެ އުތުރުން އޮންނަ ލަވަލް ސިޓީގައި ވެސް ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ކެނެޑާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.