ކެނެޑާ
ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ: ދެ ޕްރޮވިންްސަކުން 4 މިހާކު ގެއްލިއްޖެ
 
ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަދަ ވިއްސާރަ
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ކެނެޑާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކެނެޑާ އަށް ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަދަ ވިއްސާެރަ
ގޫގުލް

ކެނެޑާގެ ކޫބެކް އަދި ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ ޕްރޮވިންސަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

"ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ކެނެޑާ" ގެ ތަރުޖަމާނު ޑެން ބްރަޔަން މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ ކެނެޑާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އެންމެ ގަަދަ ވިއްސާރަ ކަމަށެވެ.

ކޫބެކް ޕްރޮވިންސް އިން 1520 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 1200 ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި އިތުރު 300 ސިފައިން މިހާރު ތިބި ސިފައިިންނާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.  ކެނެޑާގެ ކޫބެކް ޕްރޮވިންސްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ މޮންޓްރިއެލް ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މޮންޓްރިއެލް ސިޓީގެ އުތުރުން އޮންނަ ލަވަލް ސިޓީގައި ވެސް ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ކެނެޑާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް