ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޑަންގަލް

ޗައިނާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި "ޑަންގަލް"އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

  • ޗައިނާގައި އެޅުވިތާ 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 21 ކުރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައި

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 12:58 | 1,503

ޑަންގަލްގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި މިހާރު އަޅުވާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޑަންގަލް" އަށް ފިލްމު އެޅުވިތާ 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

"ޑަންގަލް" ޗައިނާގެ 9000 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައިވާއިރު 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ 23.4 ޗައިނީޒް ޔުއާން (21 ކްރޯޑް ރުޕީސް) އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އާމިރު ޚާންގެ "ޑަންގަލް" ޗައިނާގައި އަޅުވާފައިވާއިރު "ޑަންގަލް" ގެ ކުރިން ނިކުތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ޕީކޭ" ވެސް ވަނީ ޗައިނާގައި އަޅުވާފައެވެ. އެފަހަރު "ޕީކޭ"އަށް ޗައިނާއިން ލިބިފައިވަނީ ފިލްމު އެޅުވިތާ 2 ހަފްތާ ތެރޭގައި 100 ކުރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

މި އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން "ޑަންގަލް"އަށް އިތުރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

"ޑަންގަލް" އަކީ ރެސްލިން ތެޅުންތެރިޔާ މަހާވީރް ސިންގް ޕޯގަތް އޭނާގެ ގޭގައި ދެ އަންހެން ކުދިންނަށް ރެސްލިންތަޅަން ދަސްކޮށްދީގެން ތާރީހީ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްުމުގައި އާމިރާ އެކު އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ބޮލީވުޑަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުވި ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އާއި ސަނާޔާ މަލްހޯތުރާ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިނަމާ ތަކުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު "ޑަންގަލް" އެޅުވި ފަހުން މިފިލްމަށް ވަނީ 385 ކްރޯޑްގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފަ އެވެ. މިފިލްމަށް ވަނީ ގިނަ އެވޯޑްތައްވެސް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.