ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް ބޭއްވުން
ބީބީ ރަނާސްއިން ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް ބާއްވަނީ
 
މިއީ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް
 
ބައިވެރިވާން ގުޅަން ޖެހޭނީ 9904788 އަށް
ކ. މާލެ |
ބީބީ ރަނާސްއިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މެރެތަނެއްގެ ތެރެއިން
ބީބީ ރަނާސް

މި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބީބީ ރަނާސްއިން ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެކެވެ. މި ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ބީބީ ރަނާސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބީބީ ރަނާސްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަދީރު އަބްދުﷲ ބުނީ މި ޗެލެންކް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ޗެލެންޖުގައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ ކަމަށްވެސް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޗެލެންޖް ބޭއްވުމަށް އެންޑިއުރެންސް ރަނާސްއިން ވެދެއްވާ އެހީއަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންޑިއުރެންސް ރަނާސްގެ ފައުންޑާ ޝަޒްނާ މުޙައްމަދު (ޝަންނަ) ވިދާޅުވީ ދުވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހިތުގެ ބަލި ފަދަ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރޯދައަށްހުރެ ދުވުމުން އެކަމުގައިވެސް ފައިދާތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް ޝަންނަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ދުވުންތެރިން 9904788 ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅާލުމުން ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ބީބީ ރަނާސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މި ޗެލެންޖް ނިންމާ ދުވުންތެރިންނަށް މެޑެއްޔާއި ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބީބީ ރަނާސްއިން ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް ބާއްވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުވެސް ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ބީބީ ރަނާސްއިން ނިންމިއެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަބަންދާއެކު އެކަން ކާމިޔާބުނުވި ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބީބީ ރަނާސްއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ބީބީ ރަނާސްއިން ވުޖޫދަށްއައިރު، އެ ޖަމުއިއްޔާގެ މަގުސަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސިލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ބީބީ ރަނާސްއިން ވަނީ ލ. އަތޮޅުގައި ދުވުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުގައި 300 އެއްހާ ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވުމާއެކު ބީބީ ރަނާސްގެ މަސައްކަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމުއިއްޔާއިން މަައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved