ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ތްރީ އިޑިއަޓްސް

"ތްރީ އިޑިއަޓްސް" ގެ މެކްސިކޯ ވާޝަން އުފައްދަނީ

  • ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށާނީ ޖޫން މަހުގެ 2 ގައި

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2017 | ހޯމަ 17:30 | 1,745

ތްރީއިޑިއަޓާސް - ގޫގުލް

ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ 2009 ގައި ޑައިރެކްޓު ކުރި "ތްރީއިޑިއަޓްސް" ގެ މެކްސިކޯ ވާޝަން އުފައްދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  

 އެ ފިލްމަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. މިއީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާ ރެކޯޑްތަކެއް ވެސް ހެދި ފިލްމެވެ. "3 އިޑިއަޓްސް" އަކީ މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ ކާމިޔާބު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް ފިލްމެވެ.
"ތްރީ އިޑިއަޓްސް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ، އެ ފިލްމު ނެރުނުތާ 6 އަހަރުފަހުން މެކްސިކޯގައި ވަނީ ކޮލެޖެއްގައި ކިޔަވާ ގާތް ތިން ރައްޓެހިންނާއި އެ މީހުންގެ ގޮތްދޫނުކުރާ ހަރުކަށި ޕްރިންސިޕަލާ ދެމެދު ހިނގާ މަޖާ ކަންތައްގަނޑެއްގެ މައްޗަށް  ފިލްމެއް ހަދާފައެވެ.

"ތްރީ އިޑިއަޓްސް" ގެ މެކްސިކޯގެ ވާޝަން އަށް ކިޔާ ނަމަކީ "3 އިޑިއަޓާސް" އެވެ. މި ފިލްމުގައި އާމިރު ޚާން ކުޅުނު ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ މެކްސިކޯގެ އަލްފޮންސޯ ޑޯސަލް އެވެ. އަދި ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ މާތާ ހިގަރޭޑާ އެވެ.

"3 އިޑިއަޓާސް" ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ކާލޯސް ބޮލާޑޯ އެވެ. މި ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށާނީ ޖޫން މަހުގެ 2 ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.