ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ހަޖަމު ނުވި ނަތީޖާއިން ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި "ތަފާލެއް"!

  • އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލީ ކުއްލިއަކަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި

ކ. މާލެ | 7 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 21:25 | 2,276

ހުސްނުވާ އާސަންދަ - ޓްވިޓަރ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނުމާއެކު، އެންމެ އަވަހަށް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަކީ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހެލްތު އިންޝިއަރެންސް ސްކީމް، އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް، އަމިއްލަ ތަންތަނުން ދިނުން މެދު ކަނޑާލިކަން އެންގީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:22 ހާއިރު އެވެ. އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވަނީ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ އުސޫލްތައް މުރާޖައާ ކުރަމުންދާތީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވެންދެން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް ކުންފުނިން އަންގަންދެން، 2016 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އާސަންދަ އިން ބުނީ އެ އެންގުމުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް މުރާޖައާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، އާސަންދަ ސްކީމްގެ މެނޭޖްމެންޓް ބޯޑުން ނިންމާފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި އިންޕޭޝަންޓް، އައުޓް ޕޭޝަންޓް، ލެބޯޓަރީ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އަދި ސްކޭން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލާ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާތީ ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުން އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަމުންދިޔަ ޚަރަދު އުނިކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ކުއްލި މި ބަދަލު ގެނައީ އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް، ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން ސަރުކާރު ބޮޑު ބައްޔަކުން ބަލިވުމަށް ފަހު އެވެ. އެހެންވެ، މިއީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރިކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި "ތަފާލެއް" ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ.

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 00:00 އިން ފެށިގެން އަމިއްލަ އެއްވެސް ކްލިނިކަކުން، ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ބޭސް ވިއްކާ ފިހާރައަކުން ވެސް ހިދުމަތެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރީ ޕީޕީއެމް ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހާމަކުރަން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަށް ޖަވާބު ނުދެއްވުނު ސުވާލަކަށްވީ އާސަންދަ ކަނޑާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރި ސުވާލެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ އާސަންދަ އާއި ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންފުޅުވާ ހިނދެއްގައި ކަމެއްގައި، ޕީޕީއެމްއަކީ ސަރުކާރެވެ. ސަރުކާރަކީ ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް ވާ ހާލަތަށް ދެއެވެ.

ނަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ހިދުމަތް ކަމުގައިވާ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންނާއި ސެނެހިޔާއިން އަދި އަމިއްލަ ކްލިނިކް ތަކުން ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުމުން، ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ކެރިވަޑައި ނުގަތެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ހާލަތަކީ ވެސް މިއީ އެވެ. މި މައްސަލައިގައ މިހާތަނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އެއްވެސް ބަހެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

މިކަމުން ދޭހަކޮށް ދެނީ ސަރުކާރު ބަލިކަށިވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، ދަނޑިވަޅެއްގައި ކިތަންމެ ފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމެވެ. އާސަންދަ މި ކަނޑާލީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތި އުނދަގޫ ކުރުމަށް، ޖެއްސުން ކުރުމަށް ނޫނެވެ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ދިނުމަށް ފަހު މިހާރު މިވަނީ ހިތްދަތިކަން ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.