ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް އާމިރުހާން ނޭފަތް ތޮރުފައިފި

  • އާމިރު ވަނީ އިސްތަށިގަނޑާއި ތުބުޅިވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 19:42 | 1,779

ސުޝާންތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ޝޫޓިންގައި އާމިރުހާން އޭނާގެ ނޭފަތް ތޮރުފައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސުޝާންތު ސިންހު އިންސްޓާގްރާމަށް ލާފައިވާ ފޮޓޯގައިވަނީ  އޭނާއާއިއެކު އާމިރުހާންގެ ވައަތު ނޭފަތް ތޮރުފައިވާ ފޮޓޯއެއް ލާފައެވެ.

 އެ ފޮޓޯއަކީ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުޓްއާ އެކު ޖިމެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

އާމިރު ވަނީ މި ފިލްމަށް ތައްޔާރީ ވުމަށް އެކި ކަންތައްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތުބުޅިވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށްފައެވެ.

އާމިރަކީ އަބަދުވެސް އޭނާ ކުޅޭ ކޮންމެ ފިލްމަކަށް އެހާ ތައްޔާރީ ވާ މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ނިކުތް ފިލްމު "ޑަންގަލް"އަށް ތައްޔާރުވުމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުކޮށް، ބޮޑު ބަނޑެއްލައި، ފަހުން ހަމަ އެ ރޯލަށް ބަރުދަން ލުއިކޮށް، މުޅި މީހާ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ.

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔެފައިވަނީ ވެސް އޭނާއެވެ. މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާ ސްތާރުންނަކީ އާމިރުހާންގެ އިތުރުން އަމީތާބް ބައްޗަން، ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އާއި ޖެކީ ޝްރޮފްއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ އަދިތްޔާ ޗޮޕްރާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.