ޝެއިޚް ހަމްދާން
ދުބާއީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަވަހާރަ ވެއްޖެ
 
ދުބާއިގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޝައިޚް ރާޝިދު ބިން ސައީދު އަލް މަޚުތޫމްގެ ދެވަނަ ދަރިކަލުން
 
އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 75
ކ. މާލެ |
ޝެއިޚް ހަމްދާން ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚުތޫމް
އަލްޖަޒީރާ

ދުބާއީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް ހަމްދާން ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚުތޫމް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ހަމްދާން އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 75 އަހަރެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޝެއިޚް ހަމްދާން ބަލިވެ އުޅުއްވާތާ މަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް ހަމްދާނަކީ ދުބާއިގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޝައިޚް ރާޝިދު ބިން ސައީދު އަލް މަޚުތޫމްގެ ދެވަނަ ދަރިކަލުންނެވެ. ޝެއިޚް ހަމްދާން އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 1949 ޑިސެމްބަރު، 25 ގައެވެ.

1971 ވަނަ އަހަރު ދުބާއީ އުފެދުމާއެކު އެކުލަވާލި ފުރަތަމަ ކެބިނެޓްގައި ފިނޭންން މިނިސްޓަރކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ގޮތަށް އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް އެ މަގާމްގައި ހުންނެވީ ޝެއިޚް ހަމްދާނެވެ. ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒަކަށް ދުބާއީ ހެދުމުގައި ޝެއިޚް ހަމްދާން އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ޔޫއޭއީ ކުރިއެރުވުމަށާއި، އެގައުމުން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދަ ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްސްޕޯޓިން ކަންޓްރީންސްއަށް ފޮނުވި ޑެލިގޭޝަންތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved