ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 13:25
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯން ހުއްޓާލުން
ބީއެމްއެލް އިން އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯން ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި
 
ލޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
 
ލޯން ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ 24 މާރޗުން ފެށިގެން

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތައާރަފްކުރެވުނު އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ ފަންޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ހަމަވުމާއެކު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުން 24 މާރޗުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައިވާއެވެ.

އީއައިބީ ކޯވިޑް ރިލީފް ލޯންއަކީ ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި ވިޔަފާރި އާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބީއެމްއެލްއިން އިތުރު ފައިނޭންސިންއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ(އީއައިބީ) ފަންޑުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސްއެކެވެ. 

ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރާ ގުޅިގެން އީއައިބީއިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 20 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯން އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމާ އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ކުދި ވިޔަފާރި އާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށާއި އިޤްތިޞާދުކޮޅަށް ޖެހުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ފަންޑިންގއެކެވެ.

މި ލޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް