raajjemv logo
އައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯން ހުއްޓާލުން
ބީއެމްއެލް އިން އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯން ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި
 
ލޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
 
ލޯން ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ 24 މާރޗުން ފެށިގެން
ސިމާހާ ނަސީމް
1,692
ކ. މާލެ |
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 13:25
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތައާރަފްކުރެވުނު އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ ފަންޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ހަމަވުމާއެކު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުން 24 މާރޗުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައިވާއެވެ.

އީއައިބީ ކޯވިޑް ރިލީފް ލޯންއަކީ ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި ވިޔަފާރި އާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބީއެމްއެލްއިން އިތުރު ފައިނޭންސިންއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ(އީއައިބީ) ފަންޑުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސްއެކެވެ. 

ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރާ ގުޅިގެން އީއައިބީއިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 20 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯން އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމާ އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ކުދި ވިޔަފާރި އާއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށާއި އިޤްތިޞާދުކޮޅަށް ޖެހުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ފަންޑިންގއެކެވެ.

މި ލޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް