ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މެޓް ގާލާ

މެޓް ގާލާގެ ހެދުން ތަކުން ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ ހެދުމަށް ޓްވިޓާގައި ތައުރީފް

  • ދީޕިކާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ސިފަ ކޮށްފައިވަނީ "ޕްރިންސެސް" އެއްގެ ގޮތަށް

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 01:44 | 3,692

ދީޕިކާ - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން މެޓް ގާލާ ގައި ލައިގެން ހުރި ހެދުމަށް ޓްވިޓާގައި ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފިއެވެ. ޓްވިޓާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދީޕިކާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ސިފަ ކޮށްފައިވަނީ "ޕްރިންސެސް" ގެ ގޮތަށެވެ.  މެޓް ގާލާ ހަފްލާ ބާއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ.

 ދީޕިކާގެ ހެދުން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ ޓޮމީ ހިލްފިގާއެވެ. ދީޕިކާ ލައިގެން ހުރީ ހުދުކުލައިގެ ސެޓިން ފޮތީގެ ހެދުމެކެވެ. އެ ހެދުމަކީ އާދައިގެ ރީތި ހެދުމެއްކަމަށް ޓްވިޓާގައި ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދީޕިކާގެ ހެދުމަށް ތައުރީފް ކޮށްފައިވާއިރު ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ދެން މެޓް ގާލާ ގައި ބައިވެރިވި ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ ގެ ހެދުމަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ މެޓް ގާލާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި އަދި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެއްމެ ދިގު ޓްރެންޗް ކޯޓު ލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެއަށް ޖޯކުގައި ޖަހައި ލާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކުގައި ވަނީ އެއީ ޖިފުޓިގަނޑެއްގެ ގޮތަށް ސިފަކޮށްފައެވެ. އަދި އެހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި އަލާއްދީން ބެއިންދުމަށްފަހު އެއީ އަލާއްދީން އުދުހުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއްކަމަށް ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މި މެޓް ގާލާއަށް މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ވަނީ އެމީހުންގެ ހެދުން ދައްކާލާފައެވެ.

އެގޮތުން ކިމް ކާޑޭޝަން، ކެންޑެލް ޖެނާ، ކައިލީ ޖެނާ، ރިހާނާ ފަދަ މަޝްހޫރު ތަރިން ވަނީ އެމީހުންގެ ހެދުން ދައްކާލާފައެވެ.  

ނިއުޔޯކްގައި ބާއްވާފައިވާ މެޓްގާލާގައި މި ފަހަރުގެ ތީމަކީ "ރެއިކަވާކުބޯ/ކޮމް ދެސް ގަރްކޮންސް: އާޓް އޮފް ދަ އިން ބިޓްވީން" އެވެ. ރެއިކަވާކުބޯ އަކީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯ އަށް ނިސްބަތްވާ ފެޝަން ޑިޒައިނަރެކެވެ. 74 އަހަރުގެ ރެއިކަވާކިބޯގެ ފެޝަން ޑިޒައިންތައް ހާއްސަ ވަނީ ޓޯކިއޯ އަދި ޕެރިހުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މެޓް ގާލާ ބާއްވާފައިވަނީ 1971 އިން 1972 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެފަހަރުގެ ތީމް އަކީ "ފެޝަން ޕްލޭޓް" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.