ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އާލިއާ ބަޓް

އާލިއާ ވެސް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ!

  • އާލިއާ އެންމެ  ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑަށް ނިކުތީ އޭނާގެ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި

ކ. މާލެ | 3 މެއި 2017 | ބުދަ 16:54 | 1,747

އާލިއާ ބަޓް - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އާލިއާ ބަޓް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާގެ ގާތް ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީއާލިއާ ހުރީ ފިލްމުތައް ޕްރޮޑިއުސްކުރުމަށް ތައްޔާރަށްކަމަށާއި މުޅިން އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމަކީ އުމުރުގެ ގޮތުން ހަގު ވިޔަސް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އާލިއާ ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

އާލިއާ ފިލްމު ކުޅުމަށް ނިކުތްތާ މާގިނަ އަހަރެއް ނުވަނީސް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އަނުޝްކާގެ މަސައްކަތުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އާލިއާގެ ބައްޕައަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ މަހޭޝް ބަޓްއެވެ.

އެހެން ކަމުން  ބޮޑު އެހީއެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ކައިރިން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އާލިއާ އެންމެ  ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑަށް ނިކުތީ އޭނާގެ އުމުރުން 19 އަހަރުގައެވެ.

އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ދެ ފިލްމު "އުޅްތާ ޕަންޖާބް" އާއި "ޑިއާ ޒިންދަގީ" އިން އޭނާ އަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ވެސް ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

 ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2012 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާއިންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.