raajjemv logo
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން
އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މީރާއިން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް
 
މީރާގެ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް ގުޅައިގެން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވޭ
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ސިމާހާ ނަސީމް
2,968
ކ. މާލެ |
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 08:53
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ގޮތް
ރާއްޖެއެމްވީ

އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މީރާ އިން މި ޕްރޮގްރާމް މާރޗް މަހު ފަށާފައިވާއިރު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މީރާ އިން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާތީ، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދަނީ ޓެލެފޯން، އީމެއިލް އަދި މި ނޫނަސް އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލައި މީރާގެ ބްރާންޗްތަކާއި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން 2020 ވަނަ އަހަރުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަދުން އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ކޭޝް ބޭސިސް" އަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިހްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 9821415 މި ނަންބަރަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖްކޮށްގެން ނުވަތަ މީރާގެ އީމެއިލް ނުވަތަ މީރާގެ ހޮޓްލައިން 1415 އަށް ގުޅައިގެން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

މީރާ އިން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރާނީ ހެނދުނު 08:15ން މެންދުރުފަހު 12:00ށެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް މީރާގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ޓޯކަން ނަންބަރު ދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޓޯކަން ނަންބަރު ދޫކުރާނީ މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ކިއު-ބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުންޏެވެ.

އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަން ނެގެން ނެތްނަމަ 3020460 އަށް ގުޅައިގެން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދޭނެ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވުމުން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމަގު އިޚްތިޔާރުކުރަން މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް