raajjemv logo
ޝާހީ އާއިލާއިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުން
ޝާހީ އާއިލާއިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް މޭގަން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި
 
އާޗީއަށް ޕްރިންސްއެއްގެ ލަގަބު ނުދޭން ނިންމީ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒާ ހެދި
 
2019 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެވަޑައިގަތް އާޗީގެ ހަމުގެ ކުލައާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
އަތޫފް އާތިފް
3,529
ކ. މާލެ |
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 06:52
ޕްރިންސް ހެރީ އަދި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް
ރޮއިޓަރސް

ޝާހީ އާއިލާއިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓޯކް ޝޯ ހޮސްޓު އޯޕްރާ ވިންފްރޭއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޕްރިންސް ހޭރީ އަދި މޭގަން ވަނީ ޝާހީ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި އިންޓަރވިއުގައި މޭގަން ވިދާޅުވީ އޭނާ ބަލިވެއިންނެވި ދުވަސްކޮޅު ޝާހީ އާއިލާގައި އޭނާއާ ހޭރީގެ ދަރިކަލުންގެ ހަމުގެ ކުލައާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ދަރިކަލުންނަށް ޕްރިންސް ނުވަތަ ޕްރިންސެސްއެއްގެ ލަގަބު ނުދޭން ނިންމެވީ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒާ ހެދި ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް މޭގަން ވިދާޅުވިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެވަޑައިގަތް އާޗީގެ ހަމުގެ ކުލައާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރީ ޕްރިންސް ހެރީއާ ވާހަކަ ދެއްކެވި އާއިލާގެ މެމްބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބަޔެއްކަން ވިދާޅުވާން ހެރީ އަދި މޭގަން ވެސް އިންކާރު ކުރެއްވިއެވެ.

މި އިންޓަރވިއުގައި ހެރީ އަދި މޭގަން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭ އިތުރު ވާހަކަތައްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މޭގަން މިހާރު ބަލިވެ އިންނެވީ އަންހެން ދަރިކަނބަލަކަށްކަން ވެސް ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ހެރީއާ މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާ މެމްބަރު ކަމުންނާއި މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އާއިލީ މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް