ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2017 | ބުދަ 03:44
އަލިޓާލިއާ ކުންފުނީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް - ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
އަލިޓާލިއާ ކުންފުނީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް - ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
ގޫގުލް
ބަނގުރޫޓުވުން
އަލިޓާލިއާ ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެ
 
އަލިޓާލިއާ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ ޔޫރަޕުން އިތުރު ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށް ހުސްވި މަހު މަޝްވަރާ ކޮށްފައި

ފައިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން އަލިޓާލިއާ ބަނގުރޫޓުވެ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ފަށަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އަލިޓާލިއާ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނި ހުއްޓާލަންދެން އުދުހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލީ ދަތިތައް ފޫބެއްދުމަށް އިޓަލީ ސަރުކާރުން އަލިޓާލިއާ އަށް ހަތް ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ދީފައިވެއެވެ.

އިތުރު އެހީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބޯޓުތަކުގެ އުދުހުންތައް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔައީ، ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ހިންގުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް، ވަޒީފާތައް މަދުކޮށް މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށް ހުސްވި ހަފްތާގައި ހުށަހެޅި ޕްލޭނަށް މުވައްޒަފުން އެއްބަސް ނުވެ ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ.

އަލިޓާލިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނީ އިޓަލީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުންނާއި، އިއްތިހާދު އެއަރލައިން އިން ކުންފުނި ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ދެ ބިލިއަން ޔޫރޯ ޕަމްޕް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަވެސް، އިސްލާހީ ޕްލޭނަށް މުވައްޒަފުން ތާއީދު ނުކުރުމުން އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ ކަމަށެވެ.

ބެންކްރަޕްސީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އިޓަލީ ސަރުކާރުން 400 މިލިއަން ޔޫރޯ ވަނީ އަލިޓާލިއާ އަށް ހަމަޖައްސައި ދީފައެވެ.

އިޓަލީގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުސްވި ހަފްތާގައި ނެގި ވޯޓެއްގައި ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނި ބަނގުރޫޓު ވުމުން ސަލާމަތް ކުރަން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކުންފުނި ހުއްޓާލުމާ ގާތައް ގޮސްފައިވާއިރު، ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، އަންނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދާކަން ސިޔާސީ ވެރިން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ހުސްވި އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު، ޑުބާއީގައި އޮތް އަރަބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިވެރި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން އަލިޓާލިއާގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އިޓަލީން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތީ މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް