raajjemv logo
އެންމެދުވަސްވީ މީހާ
ދުނިޔޭގައި ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ، 146 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ
 
އުފަންވެފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 1870 ގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
2,600
ކ. މާލެ |
2 މެއި 2017 | އަންގާރަ 20:07
ދުނިހޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އުމުރުން 146 އަހަރުގެ ސޯޑީމެޑްޖޯ މަރުވިކަން އާއިލާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
އީޕީއޭ

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ، 146 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ ނޫސްތަކުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 1870 ގައި ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވީ ނަމަވެސް އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ، ސޯޑީމެޑްޖޯ އުފަންވެފައިވަނީ، އިންޑޮނީޝިއާގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚް ރެކޯޑް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ  އުފަންތާރީޚްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވަނީ 1900 އިން ފެށިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް، އިންޑޮނީޝިއާގެ އޮފިޝަލުން ބީބީސީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، މި މީހާގެ އުފަން ތާރީޚް ފެންނަން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި، އޭނާއާ ކުރެވުނު އިންޓަވިއު ތަކުން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ބަލި ހާލު ބޮޑުވެގެން އޭޕްރީލް 12 ގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށް ބަދަލުވާން އޭނާ އެދުނު ކަމަށް އާއިލާ އާ ހަވާލާ ދީ ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ ދިގު އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުސްވި އަހަރު ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ދިގު އުމުރުގެ ސިއްރަކީ، ކެތްތެރިވުން ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ އަށް އަޅާލުމުގައި، އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން ގާތުގައި ތިބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ޖެހެން ދެންވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރި، ސޯޑީމެޑްޖޯ މަރުވި އިރު، އޭނާ ކައިވެނި ކުރި ހަތަރު މީހުންވެސް ވަނީ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދިހަ ބެންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭނާ މަރުވި އިރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ ކާފަ ދަރިއެކެވެ.

ދިރިއުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުސްވި އަހަރު ޖަކާޓާ ޕޯސްޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ހަޔާތަކީ، އޭގައި ދިމާވާކަންކަމަށް ކެތްތެރިވުމާއި، ކުރިމަތިވާ ކަންކަމަކީ އެ ގޮތައް އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނާތީ ދިމާވާ ގޮތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާން އޭނާ ބޭނުންވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.  

އޭނާ ވަޅުލާފައިވަނީ، މި ދިޔަ ހޯމަދުވަހުއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހަކީ ޖަމައިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ، އުމުރުން 114 އަހަރުގެ ވައިލެޓް ބްރައުން ކަމަށް ޖިރޮންޓޮލޮޖީ ރިސާޗް ގްރޫޕުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް