raajjemv logo
އެރިކް ޑޭން
އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ
 
އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެސް ވަނީ އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,944
ކ. މާލެ |
2 މެއި 2017 | އަންގާރަ 15:42
އެރިކް ޑޭން
ގޫގުލް

ކުރީގެ "ގްރޭސް އެނެޓޮމީގެ" އެކްޓަރ އެރިކް ޑޭން  ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަން އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.  

އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެރައިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ "ދަ ލާސްޓް ޝިޕް" ގެ ޝޫޓިން އަށް ވެސް ބުރޫ އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަރުޖަމާނު ބުނެފައި ވަނީ އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެސް ވަނީ އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ކަމަށެވެ.

އެރިކް ޑޭން މިހާރު ކުޅެމުންދާ ސީރީސް "ދަ ލާސްޓް ޝިޕް" ގެ ދެން ފަށާނީ ސީޒަން ފަހެކެވެ. އެ ސީރީޒްގެ 5 ވަނަ ސީޒަންގެ މަސައްކަތް ޝޫޓިން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކައިވެންޏެއްކޮށް ދެ ދަރިން ލިބުނު ފަހުން އެރިކް ޑޭންގެ ކައިވެނި ވަނީ ރޫޅިފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންމެ ދެރަވާ ކަމަކީ އޭނާގެ އަންހެނުންނާ ވަރިވުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެރިކް ޑޭންވަނީ މީގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެއަށް ފަރުވާ ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "އެކްސް މެން: ދަ ލާސްޓް ސްޓޭންޑް" (2006)، "މާލީ އެންޑް މީ" (2008) އަދި "ވެލެންޓައިންސް ޑޭ"  (2010)  ހިމެނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް