raajjemv logo
ބޭވޮޗް
"ބޭވޮޗް"ގެ ޕްރޮމޯޝަން ނިއުޔޯކްގައި ޕްރިޔަންކާ ފަށައިފި
 
ބޭވޮޗް އިންޑިއާގައި އަޅުވާނީ ޖޫން 2 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,285
ކ. މާލެ |
2 މެއި 2017 | އަންގާރަ 13:43
ބޭވޮޗްގެ މަންޒަރެއް
ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާގެ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ބޭވޮޗް" ގެ ޕްރޮމޯޝަން ނިއުޔޯކްގައި  ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގައި އެއް ހަފްތާގެ ބްރޭކެއް ނެގުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އެނބުރި އެމެރިކާއަށް ގޮސްފައެވެ. އެމެރިކާގައި މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު "ބޭވޮޗް" އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިންޑިއާގައި އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާ އިންޑިއާއަށް ގޮސްއުޅުމުގެ ތެރޭގައި "ބޭވޮޗް " ޕްރޮމޯޓް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ އެ ފިލްމު އިންޑިއާގައި ޕްރިމިއާކުރުމާ ދޭތެރޭ އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށް ބުނެފިއެވެ.މެއި 25 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ "ބޭވޮޗް" އިންޑިއާގައި ޕްރިމިއާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޭގުނު ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކާސްޓާއި ޑައިރެކްޓަރާ އެކު އިންޑިއާގައި ކުލަގަދަ ޕްރިމިއާއެއް ބޭއްވޭތޯ އަމިއްލަ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ "ބޭވޮޗް" މާކެޓިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޕެރަމައުންޓުން ކަމަށްވާތީ އެ މީހުންގެ ޕްލޭން އޮތް ގޮތެއް އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ.

ސެތު ގޯޑެން ޑައިރެކްޓްކޮށް، ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އާއި ޒެކް އެފްރޯން، އެލެގްޒެންޑާ ޑަޑާރިއޯ ފަދަ ތަރިން ފެނިގެންދާ "ބޭވޮޗް" ގައި ޕްރިޔަންކާ ކުޅެފައި ވަނީ ވިކްޓޯރިއާ ލީޑްސް ކިޔާ ވިލަންއެއްގެ ރޯލެވެ.

މި ފިލްމުގެ އެކްޓަރ ރޮކް ބުނެފައިވަނީ "ބޭވޮޗް"ގެ ރީތިކަމާއި މަޖާކަން ހަމަހަމަ ކުރުމަކީ އުދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން "ބޭވޮޗް" އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ޕްރިޔަންކާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް