raajjemv logo
ނަވާޒް ޝަރީފް މައްސަލަ
ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓު އައުކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި
 
ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ވަނީ ހަމަވެފައި
 
ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިނުގެންނެވި
 
ބޭސްފަރުވާ ހޯއްދެވުމުގެ ނަމުގައި ނަވާޒް ޝަރީފު ހުންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
6,946
ކ. މާލެ |
19 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 21:18
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ބޭސްފަރުވާ ހޯއްދެވުމުގެ ނަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން އެތާގައި މިހާރު ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓު އައުކޮށްނުދޭނޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ ހުސްވި ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ދާޚިލީ ވަޒީރު ޝައިޚު ރާޝިދު ވިދާޅުވީ ޖަލު ހުކުމެއްގެ ތެރެއިން ބޭސް ފަރުވާޔަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދިނުމުން ނަވާޒް ވަނީ ފިއްލަވާފައި ކަމަށެވެ. ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚު ރާޝިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕާސްޕޯޓު އައުކޮށް ނުދިނަސް ނަވާޒް ޝަރީފު އެނބުރި ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ޚާއްސަ ލިޔުމެއް ދޫކުރާނޭ ކަމުގައެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ގައުމަށް އެނބުރި އައުން ނުހުއްޓުވާނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވެ ނަވާޒް ޝަރީފު ޖަލުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ވަކީލުން އެދިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. އެކަމަކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ބޭސްފަރުވާ ނިމުމަށްފަހުވެސް ނަވާޒް ޝަރީފު އެނބުރި ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިނުގެންނެވިއެވެ.

ދާޚިލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރީ ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޯޓާއި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ނަވާޒް ޝަރީފު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު ކަމުގައެވެ. ޕާކިސްތާނުން ލިބެން ނެތް ފަރުވާއެއް ހޯއްދަވަން ޖެހޭކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ހެއްދެވީ މުޅިން އިތުރުފުޅު ކަމަށާއި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ގަސްތަކީ ފިއްލެވުންކަން އެންމެނަށްވެސް މިހާރު އެބައެނގޭ ކަމަށް ޝައިޚު ރާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ނަވާޒް ޝަރީފާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުނެވެ. މީގެތެރެއިން މަރިޔަމް ނަވާޒްގެ މައްޗަށް އިއްވުނު ޖަލުގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް 2018 ވަނަ އަހަރު އިއްވުނު ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަދިވެސް ދެމިއެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް