raajjemv logo
އެމެޒަންގެ ކާރުހާނާއެއް އިންޑިއާގައި
އެމެޒަންގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ
 
މި ކާރުހާނާގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ނިންމާ އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހު ހިދުމަތްތައް ފެށޭނެ
 
މި ކާރުހާނާގެ ސަބަބުން ސައުތް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އެމެޒަންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބިގެންދާނެ
އަތޫފް އާތިފް
2,836
18 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:49
ކ. މާލެ
އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެމެޒަން އޮފީސް
އިންޑިއާ ޓައިމްސް

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒަންގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދާ ވިއްކަން ފަށަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމެޒަން ކުންފުންޏާއި، އިންޑިއާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޑް އައިޓީ މިނިސްޓްރީއާއިއެކު ކުރިޔަށްދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އިލެކްޓްރޯނިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމެޒަންގެ ކާރުހާނާއެއް އިންޑިއާގައި އިމާރާތްކޮށް އެތަނުގެ ހިދުމަތް ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ފެށިގެންދާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ކާރުހާނާގެ ސަބަބުން ސައުތް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އެމެޒަންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިންޑިއާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެމެޒަންއިންވެސް ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކާރުހާނާއެއް އިންޑިއާގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ފެށުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމެޒަންއިން ބުނީ މި ކާރުހާނާގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ނިންމާ އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހު ހިދުމަތްތައް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި އެ ކުންފުނިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އިންޑިއާއަކީ ސައުތް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން އެ ކުންފުނީގެ ކާރުހާނާއެއް އެޅުމަށް ނިންމި ފުރަތަމަ ގައުމު ކަމަށް އެމެޒަންއިން ބުނެއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އެމެޒަންގެ އައު ކާރުހާނާއެއް ލަންކާގައި އެޅުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެޒަންއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް