raajjemv logo
މިޔަންމާގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާ
މިޔަންމާ މުޒާހަރާ: ޔަންގޮންގެ މަގުތައް ބަންދު ކޮށްފި
 
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ އެގައުމުގައި ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މަގްސަދަކީ ސިވިލް ސާވެންޓުން ވަޒީރާއަށް ދިޔުން ހުއްޓުވާލާ އަސްކަރިއްޔާގެ އުޅަނދުތަކަށް ހުރަސް އެޅުން
 
ސޫކީގެ މައްޗަށް ވަނީ ދެ ދައުވާއެއް ކޮށްފައި
އަތޫފް އާތިފް
8,696
ކ. މާލެ |
17 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:03
މިޔަންމާގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާ ޔަންގޮންގެ މަގުތައް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން އިންތިހާބު އޮޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކުރި ބަޣާވާތާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުންނާއި އެގައުމުގެ ލީޑަރު އަންގް ސަން ސޫކީ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާތަކުގައި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާ ޔަންގޮންގެ މަގުތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މަގްސަދަކީ ސިވިލް ސާވެންޓުން އޮފީސްތަކަށް ދިޔުން ހުއްޓުވާލާ އަސްކަރިއްޔާގެ އުޅަނދުތަކަށް ހުރަސް އެޅުމެވެ.

މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޣާވާތަކުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ވަނީ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދައުވާތަކަކީ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވޯކީޓޯކީތަކެއް އެތެރެ ކުރުމާއި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ދައުވާއެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ އެގައުމުގައި ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާން ޖެހުނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލުމުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަލުން އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
60%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
20%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް