raajjemv logo
މީޑިއާނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން
މިއަހަރު ވެސް މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަންގައި އަގު ހުރި ގިނަ އިނާމްތަކެއް!
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ޖުމްލަ 13 ނަސީބުވެރިން ހޮވާނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 14 ފެބްރުއަރީން 14 އޭޕްރިލް އަށް
ފާތިމަތު އުދުމާ
3,336
ކ. މާލެ |
17 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 10:25
މީޑިއާނެޓް ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ގައި މިއަހަރުވެސް އަގު ހުރި ގިނަ އިނާމްތަކެއް
މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރު ވެސް އަގު ހުރި ގިނަ އިނާމްތަކަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ދެ މަސް ދުވަހަށް ކަމަށެވެ. އެއީ 14 ފެބްރުއަރީން 14 އޭޕްރިލްއަށެވެ. އަދި މި ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 13 ނަސީބުވެރިއަކަށް އަގު ހުރި އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ މަހެއްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފައިވާއިރު، ދެ މަހުގެ ދެ ނަސީބުވެރިންނަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވާއިރު، ވީކްލީ ޕްރައިޒް 8 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެއެވެ.

ވީކްލީ ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާނީ 15000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރއެއް ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޅި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ތިން ވަނައަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް އަދި ދެ ވަނައަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އައިޕެޑް ޕްރޯއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއް ވަނައަށް ހޮވޭ ނަސީބުވެރިފަރާތައް އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސްއެއް އަދި މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވީކްލީ ޕްރައިޒްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގިފްޓު ވައުޗަރ ބޭނުންކުރުމަށް، ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް، ބަލޯޓާ، މެންގޯ ޝޮޕް، މިނިސޯ، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް، އެލް މޯބައިލް، އެލް ޒޯން، އޭސް، ލެކިއުޓް އިދި ހައި ސޭލްސް ފަދަ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިތައް މީޑިއާނެޓާ ގުޅިފައިވާކަމަށެވެ.

މީޑިއާނެޓުގެ ވޯންޓް އިޓް އޯލް ޕެކޭޖް އެކްޓިވޭޓްކުރުމުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ހުރިހާ އިނާމަކަށް ބައިވެރިވެވޭ އިރު، ފެމިލީ ޕެކޭޖް އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީކްލީ އަދި މަންތުލީ ޕްރައިޒްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ އެކުންފުންޏާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނާއި ރިކަނެކްޓު ކުރާ ކަސްޓަމަރުން ޕެކޭޖް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން މަންތްލީ ޕްރައިޒްގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށެވެ. އިނާމުގެ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށް އެއްމަހަށް ވުރެ ގިނަ މަހަށް ޕެކޭޖަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް