raajjemv logo
ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި ފޮތް
"ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި" ފޮތް ފުވައްމުލަކުގައި ނެރެފި
 
މިއީ ފުވައްމުލަކަށް ނަފާކުރާނެ ވިޔަފާރިއެއް
 
ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ކައްޓެޅި އަލަފަދަ ކެއުންތަކަކީ މަގުބޫލު ކެއުންތަކެއް
އަތޫފް އާތިފް
4,860
ކ. މާލެ |
7 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 23:11
ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ "ހޯމް ސްޓޭ" ވިޔަފާރި ފޮތް ފުވައްމުލަކުގައި ނެރެފިއެވެ.

ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ގެސްޓުން ބޭތިއްބުމުގެ މެހެމާންދާރީއާއި ބެހޭ ލުއި ފޮތް " ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި" ފޮތް ނެރެދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި، ފުވައްމުލަކު ތުނޑީ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ ފުވައްމުލަކުގެ ދުވަސްވީ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އަބްދުﷲ ރަފީގާއި މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ (މޮޑީ)އެވެ.

މި ފޮތް ލިޔުއްވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު (އައިސީ) ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބަދަލުވެ، ވެކްސިންގެ ކަންކަން ނިމުމާއިއެކު މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭ ފަތުރުވެރިކަން ހިނގައިގަނެ، ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެއާއިއެކު ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފޮތް ނެރެދެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ (މޮޑީ) ބުނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް އެންމެ ފައްކާ ވިޔަފާރި ކަމަށާއި، މި ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހީންގެ އާދަކާދަތަކާއި، ސަގާފަތް އޭގެ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހޯމް ސްޓޭ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ފަތުރުވެރިން ގަޔާވާނެ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ބުނީ މިއީ ފުވައްމުލަކަށް ނަފާ ކުރާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުން އަރައިގަނެ ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާ ކުރަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކަކީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި މިހާރުވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގެ ކިޅިތަކާއި، ހިތްގައި ގޮނޑު ދޮށަށް ފަތުރުވެރިންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާއިރު، އެރަށަކީ ޑައިވަރުންގެ ސަމާލުކަންވެސް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެރަށަށްދާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ކައްޓެޅި އަލަފަދަ ކެއުންތަކަކީ މަގުބޫލު ކެއުންތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް