ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނޭޕާލުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

ނޭޕާލުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

  • މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅީ ވެރިކަންހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން
  • ކަރްކީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2016 ގައި

ކ. މާލެ | 1 މެއި 2017 | ހޯމަ 12:00 | 2,562

އުމުރުފުޅުން 64 އަހަރުގެ ކަރްކީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2016 ގައި - ގޫގުލް

ނޭޕާލުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވެރިކަންހިންގާ މައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމުން އެ ކަމަނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ސުޝިލާ ކަރްކީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވެގެން ހުކުމްތައް އިއްވުމާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުއްވެވުމެވެ.

މީއީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެން  249 މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވާއިރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވަނީ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުންގެ ސޮއެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެއަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ސޮއި ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ހުށަހެޅުން އައިސްފައި މިވަނީ ޗީފް އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ކޯޓުން އަނބުރާލުމުންނެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ކަރްކީގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އުފެދުމާ އެކު އެކަމަނާ އެ ހުންނެވީ އޮޓަމެޓިކުން ސަސްޕެންޑް ވެފައެވެ.

މައްސަލައިގައި އެކަމަނާ ވަކިކުރަން ނިންމޭނީ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް ހުށަހަޅައި ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

އުމުރުފުޅުން 64 އަހަރު ފުޅުގެ ކަރްކީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2016 ގައި ކަމަށްވާއިރު ޖޫން މަހު އެކަމަނާ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާ ގޮތަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.