ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - ފީފާގެ ޚިޔާނާތް

ޝެއިޚް ފަހަދް ފީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވާ
  • އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ
  • އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފީފާގެ ނަން ކިލަނބު ނުކުރަން

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 30 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:24 1,158

ޝެއިޚް އަހުމަދު އަލް ފަހަދް އަލް ސަބާހު ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާ - ބީބީސީ

ފީފާގެ ވަރަށް އިސް މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ޝެއިޚް އަހުމަދު އަލް ފަހަދް އަލް ސަބާހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

 

ފަހަދް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ ފީފާގެ އެތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކެއްގައި މަކަރު ހަދާފައިވާކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ދޮގުކުރިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

 

ފީފާގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ ބައެއް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގައިވާ ގޮތުން ފީފާގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ރިޗަޑް ލައި ހިންގާފައިވާ ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތްތަކާއި ފަހަދްއާ ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

 

ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ތުހުމަތުގައި މަޤާމުން އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ރިޗަޑްވަނީ އޭނާ 950,000  އެމެރިކާ ޑޮލަރު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނެގި ކަމަށް ކޯޓުގައި އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

 

މި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ކުވައިތުގައިވެސް ނުފޫޒްގަދަ ކުޅިވަރު ޝަޚްސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް އަހުމަދު އަލް ފަހަދް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފަދަ ގޯހެއް ހެދުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ފީފާގެ ރޫލިން ކައުންސިލާއި އޭޝީއާގެ އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ފަހަދް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް އަޑު އަޑުއިވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވި ކަމަށެވެ.

 

ރިޗަޑްގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ހާމަކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވެސް ސީދާ ފަހަދުގެ ނަމެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފީފާ އާ ކުވައިތު ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިތުރުން އޭޝީއާގެ އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ފަހަދް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ ފީފާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފަދަ ބޮޑު ގޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

 

ކުރެވިފައި ތުހުމަތުތަކަކީ ދޮގެއް ސާބިތުކޮސްދިނުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށްވެސް ފަހަދް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް