raajjemv logo
ކޮވިޑް-19، ނިއުޒިލެންޑްގެ ހާލަތު
ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް – ބޮޑު ވަޒީރު
 
ނިއުޒިލެންޑް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި
އަތޫފް އާތިފް
3,293
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 13:24
ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންދާ އާޑެން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންދާ އާޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ ޗެނަލަކަށްދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި އާޑެން ވިދާޅުވީ ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ޖެހުމަށްފަހު އެކަކުގެ ފަރާތުން އަނެކާއަށް ބަލި ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުން ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ތެރޭގައި އެގައުމުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ނިއުޒިލެންޑުން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ކޭސްތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްވިއިރު، ނޮވެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އެގައުމުން ފެނިފައިވަނީ އެންމެ ކޮމިއުނިޓީ ކޭސްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް