raajjemv logo
ޤަތަރުގެ ޓްރެވަލް ބަބުލް
ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، ޤަތަރުގެ ޓްރެވަލް ބަބުލްގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
 
މި ބަބުލްއަކީ ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެޤައުމުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެއް
 
މިހާރު އޮތްގޮތުން ނަމަ ޓްރެވަލް ބަބްލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
3,993
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 09:30
ޤަތަރު އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް
އެމްއޭސީއެލް

ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރި ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ ސޭފް ޓްރެވަލް ބަބުލްގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ޑިމާންޑެއް އޮތުމުން ޤަތަރު އެއާވޭސްއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން މިހާރު ދަނީ ދުވާލަކު 4 ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންނެވެ.

ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެސޭފް ޓްރެވަލް ބަބުލްގެ މުއްދަތު ރާއްޖޭގައި އިތުރުކުރިކަން ހާމަކޮށް ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުން މިހާރު ފެބްރުއަރީ 15އާއި ހަމައަށް ޓްރެވަލް ބަބްލްއަށް ބުކްކުރެވޭނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ބަބުލްގެ ދަށުން ފެބްރުއަރީ 20އާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ޕެކޭޖް އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ 1 ޑިސެމްބަރާއި 7 ޖެނުއަރީ އާ ދެމެދުއެވެ. ނަމަވެސް ޑިމާންޑް އިތުރުވުމުން 31 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ޤަތަރު އެއާވޭސްގެ ސޭފް ޓްރެވެލް ބަބުލްއަކީ ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެޤައުމުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެކެވެ. ޤަތަރު އެއާވޭސްއިން މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިގޮތަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނީ ކޯވިޑްއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އަދި އަނބުރާ ޤައުމަށް ދިއުމަށްފަހު ރެޕިޑް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ހަދާނެއެވެ. މި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވާ ފަރާތްތައް އެޤައުމުގައި ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެއާރލައިން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އެއަރލައިނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ބުނާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެ އެއަރލައިނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މާކެޓެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ދުވަހު ވޭލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖައްސާފައިވަނީ ވެސް ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓެކެވެ. ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާއިން ސީދާ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް