raajjemv logo
މެކްސިކޯގެ ރައީސް
މެކްސިކޯގެ ރައީސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 
އެމެރިކާގެ 7.6 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ
 
އެމަނިކުފާނު ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ބަލީގެ ހާލަތު ގޯހެއް ނޫން
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
1,971
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 06:59
ކ. މާލެ
މެކްސިކޯގެ ރައީސް އަންޑްރެސް މެނުއެލް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް
ސީ.އެން.އެން

ނޯތު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ މެކްސިކޯގެ ރައީސް އަންޑްރެސް މެނުއެލް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަލި ހާލަތު އެހާ ގޯސް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބައްޔަށް ފަރުވާހޯއްދަވަން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ވިސްނަންވީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ކަންކަމައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް އަންޑްރެސް މެނުއެލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ 7.6 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވެއެވެ. އެއީ 25 މިލިއަން އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 414،000 މީހުން އެބަލީގައި މަރުވެފައި ވެއެވެ. އެމެރިކާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ގައުމުގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް