raajjemv logo
ސެމްސަންގުގެ ފޯނު ޕްރީއޯޑަރ ކުރަން ހުޅުވާލުން
ސެމްސަންގގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފި
 
ޕްރީއޯޑަރ ހާއްސަ އޮފަރގެ އިތުރުން އީސިމް އަޕްގްރޭޑް ހިލޭ ލިބިގެން ދާނެ
 
256 ޖީބީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ އަލްޓްރާއެއްގެ އަގަކީ 27,399 ރުފިޔާ
 
256 ޖީބީގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ގެ އަގަކީ 22,799 ރުފިޔާ
ޝާމާ ޝުއައިބް
4,761
22 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 05:09
ކ. މާލެ
ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 21
ޔާހޫ

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 21+ 5ޖީ އަދި ގެލެކްސީ އެސް 21+ އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނު ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ގަތުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ހާއްސަ އޮފަރ އެއްވެސް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޕްރީއޯޑަރަށް ގަންނަ ކޮންމެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ ސީރީޒް ގެ ފޯނަކާއެކު، ކޮންމެ މަހަކު 2 ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ، 6 މަސް ދުވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޕްރީ އޯޑަރ ކުރާ ކޮންމެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 20+ އަކާ އެކު ސްމާރޓް ޓެގް، ގެލެކްސީ ފިޓް 2 ފިޓްނަސް ބޭންޑްއެއް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އުރީދޫއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރީއޯރޑަރ ކުރާ ކޮންމެ ގެލެކްސީ އެސް 21+ އަލްޓްރާއަކާއި އެކުވެސް ހިލޭ ޑޭޓާގެ އިތުރުން ސްމާރޓް ޓެގް އަދި ގެލެކްސީ ބަޑްސް ލައިވް ޕްލަސްއެއް ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ.

256 ޖީބީގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ގެ އަގަކީ 22,799 ރުފިޔާއެވެ. އަދި 256 ޖީބީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21+ އަލްޓްރާއެއްގެ އަގަކީ 27,399 ރުފިޔާއެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 21 ސީރީޒްގެ ޕްރީއޯޑަރ ހާއްސަ އޮފަރގެ އިތުރުން އީސިމް އަޕްގްރޭޑް ހިލޭ ލިބިގެން ދާއިރު ޕްރީއޯރޑަރަށް ހުޅުވާލެވުނު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ 21+ ސީރީޒް ގެ މި ފޯނުތައް އުރީދޫގެ އީ ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯރމް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯރޑަރ ކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ހިލޭ ގެންގޮސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޯނު ގަތުމަށްhttp://ore.do/appއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭއިރު އިތުރު މައުލޫމާތުhttp://ore.do/s21މި ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް