raajjemv logo
ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއެރުން
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދަށް ކުރިއެރުމެއް
 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް 8.4 އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެ
 
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތްވަނީ 2.3 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައި
ނާފިއު ރަޝީދު
2,700
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:00
ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީއެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް
ގެޓީއިމޭޖަސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކުވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ އިޤުތިޞާދަށް ވަނީ ކުރިން އަންދާޒާކޮށްފައި ނުވާވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތްވަނީ 2.3 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން އަންދާޒާކުރި 1.9 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަށްވުރެ ހަލުވި މިންވަރެކެވެ.

ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި އިޤުތިޞާދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއެރުން ލިބުނު ހަމައެކަނި އިޤުތިޞާދަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް ކުރިއަރާފައި ނުވާހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް 8.4 އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤުތިޞާދު ކަމުގައިވާ ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވަނީ ހައިރާންކަން ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ސިހުމެއް ލިބިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެންފެށި ޗައިނާގައި، ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގައި ފެތުރެމުންދިޔަ ބަލިމަޑުކަންވަނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް