raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު އެކަނިވެސް 87 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، ގިނައީ ރިސޯޓުތަކުން
 
އަތޮޅު ތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ
 
މާލޭ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 30 މީހުން
އަތޫފް އާތިފް
3,954
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 22:24
ކޮވިޑްގެ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނަގަމުން ދަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 87 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އާއި ހަމައަށް 3،331 މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގައިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 87 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުންމާލޭ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 30 މީހުންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރެއިން 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ރިސޯޓުތަކުން 41 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 3 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި 87 މީހުންގެ ތެރެއިން 32 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އެންމެންނަކީ ރިސޯޓުގެ ސްޓާފުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އިތުރު 87 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއިއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14462ށް އަރައިފައެވެ. އަދި އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 901 އަރާފައިވާއިރު، 68 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 13،505 މީހުން ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާއިރު، 49 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް