raajjemv logo
ކޮވިޑް-19
ގާޒީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކާއި ޖަމާލުއްދީން ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 
ޖަމާލުއްދީނުން ހަތަރު ދަރިވަރުން ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފެނިފައިވޭ
 
މީގެ ކުރިން އަމީނިއްޔާއިން ވެސް ޓީޗަރަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވޭ
 
ރަސްމީކޮށް ސްކޫލްތައް ހުޅުވީ މި މަހު 10 ގައި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
3,070
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:17
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލެ ގާޒީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ދެ ސްކޫލުން ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރީ މިއަދު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އަލަށް ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ސްކޫލުތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ މި މަހުގެ 10ގަ އެވެ. ޖަމާލުއްދީން އާއި ގާޒީ އިން ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު މިއީ ސްކޫލް ހުޅުވުނު ފަހުން މިވީ ހަ ދުވަސް ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކުން ރިޕޯޓުކުރި ތިން ވަނަ ކޭސް އެވެ.

މީގެ ކުރިން އަމީނިއްޔާ އިން ވެސް ޓީޗަރަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެ ކްލަސްޓާގައި ވެސް ސްކޫލުގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ނުހިމެނެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ގާޒީ ސްކޫލުން ޕޮޒިޓިވްވީ ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރެއް ކަމަށެވެ. އެ ކޭސްގެ 12 ކޮންޓެކްޓެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހުސް ޓީޗަރުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި އެ އެންމެވެސް މިހާރު އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ޕޮޒިޓިވްވީ ގްރޭޑް 9ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރެއް ކަމަށާއި އެ ކޭސްގެ ހަތަރު ކޮންޓެކްޓެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި އެއީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް ވެސް އެޗްޕިއޭއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި ކޭސްތަކާ ގުޅޭ ކޮންޓްކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މި ދެ ކޭސްގެ އިތުރަށް ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ އެއް އާިލާއެއްގެ ހަތަރު ދަރިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެ ހަތަރު ދަރިވަރުން ވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން މުއްދަތުގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ސްކޫލުން އެ ދެކުދިންގެ އެއްވެސް ކޮންޓެކްޓެއް ނެތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް