raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
މިއަދުވެސް 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 11 މީހުން
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3314 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވޭ
 
61 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންދޭ
 
އިތުރު 11 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,288
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 22:15
ކ. މާލެ
އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ލެބޯޓަރީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ކަލެކްޓް ކޮށްފައި
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރާއްޖެއިން އިތުރު 50 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3314 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 50 މީހެކެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 14،375ށް އަރާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިތުރު 11 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 13،474ށް އަރާފައެވެ. އަދި މިވަގުތުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 845 އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 61 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ 313 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ނިސްބަތުން އިތުރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކުންނާއި، އަތޮޅު ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިވަގުތުވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގ ގައި ވާއިރު، އަތޮޅު ތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުން މިފަހުން ފެންނަމުންދާ ކްލަސްޓަރ ތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައި ރިސްކް މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް