raajjemv logo
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފި
 
މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން
 
މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 2,888 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އާދޭ
 
ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 77654 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,733
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 21:57
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު ރާއްޖެ އަށް 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 40,426 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި 77,654 ފަތުރުވެރިންނާއި އަޅާބަލާއިރު، 47.9 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 2,888 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު 4195 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 10,002 ފަތުރުވެރިން ރަޝިއާއިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، މިއީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 24.7 އިންސައްތައެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އިންނެވެ. އެގައުމުން 5,727 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިން، ކަޒަކަސްތާން، ރޯމާނިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނަކީ މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކެވެ. މި ލިސްޓުގައި އެމެރިކާ އަދި ސްވިޒަލޭންޑްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 582 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީއެއް މިހާރު ހުޅުވާފައިވާ އިރު، މި ފެސިލިޓީތަކުގައި 42,300 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އެއީ 141 ރިސޯޓްގައި 32,636 އެނދު، 11 ހޮޓެލް ގައި 1,458 އެނދު، 133 ސަފާރީއެއްގައި 2,576 އެނދު އަދި 297 ގެސްޓް ހައުސްގައި 5,630 އެނދެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް 26 އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުކުރާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް