raajjemv logo
ފުވައްމުލަކު ނެރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއް
ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުފަރާތުގައި ހުރި ނެރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއް
 
ޕެޓިޝަން ހަވާލުކުރީ މާނޭރު ނެރުގެ މޫދަށް ނިޔާވި އަހްމަދު ފައުޒާންގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިން
 
ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ "ވަން ފުވައްމުލައް" ޖަމިއްޔާއިން
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,059
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 11:35
"ވަން ފުވައްމުލައް" ޖަމިއްޔާއިން ޕެޓިޝަން ހަވާލުކުރަނީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުފަރާތުގައި ހުރި ނެރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

"ވަން ފުވައްމުލައް" ޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެޓިޝަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

މިޕެޓިޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފުއެވެ. އަދި ޕެޓިޝަން ކައުންސިލާއި ހަވާކުރީ ދާދި ފަހުން މާނޭރު ނެރުގެ މޫދަށް ނިޔާވި އަހްމަދު ފައުޒާންގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިންނެވެ.

ފައުޒާން ނިޔާވީ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބި އިތުރު ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިހުޒަމާނުގައި ނެރެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެ ރަށުގެ "މާނެރެ" ސަރަހައްދަށް އެކުވެރި ހައެއްކަ ކުދިންނާ އެކު މޫދަށް އެރެން ގޮސް އުޅުނު ފައުޒާން ގެނބިގެން މަރުވީ އޭނާ އާ އެކު ދިޔަ އިތުރު ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެނބެނިކޮށް ސަލާމާތްކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭނާ ގެނބިގެން މަރުވި ނަމަވެސް އެ ދެކުދިން އޭނާ ވަނީ ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ގާތްގަނޑަކަށް 4:30ން ފެށިގެން ފައުޒާން މޫދުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ފެނުނީ އޭގެ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ނޭރާ ދިމާލު ބޭރުން މޫދު އަޑީގައި އޮއްވަ އެވެ. އޭނާ ފެނުނު އިރު ހޭނެތިފައި އޮތް ނަމަވެސް މަރެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް