raajjemv logo
ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކްވީ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އީޔޫގައި އެދެނީ
 
އާޖެންޓީނާ، ބެލަރުސް އަދި ސާބިއާއިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން އެގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައި
 
9 ގައުމަކުން މިހާރުވެސް މިވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ހަތް ގައުމަކުން އަންނަނީ އުފައްދަމުން
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
3,051
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 05:57
ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑަށް އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން
އެންޑީޓީވީ

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ކަމުގައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ން ދިނުމަށް އަންނަ މަހުގައި ހުށަހަޅާނެކަމަށް ރަޝިޔާގެ ސޮވެރިން ވެލްތު ފަންޑުން ބުނެފިއެވެ.

މިވެކްސިންގެ ކާމިޔާބު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހެދެމުންދާ ދިރާސާތަކުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއާއެކު މިވެކްސިން ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އެނގިގެންދާނެކަމަށް ފަންޑުގެ ޗީފް ކްރިލް ދިމިތްރިވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރޮއިޓަރސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިމިތްރިވް ވިދާޅިވީ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ހަތް ގައުމަކުން އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި 9 ގައުމަކުން މިހާރުވެސް މިވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ދިމިތްރިވް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު އާޖެންޓީނާ، ބެލަރުސް އަދި ސާބިއާއިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން އެގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ.

ރަޝިޔާއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. އެގައުމުގައި މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް