އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
މުންދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރުން

ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުންދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

  • މުންދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ސާފުވެފައި ނުވޭ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 14:31 | 3,275

ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް - ވީނިއުސް

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ސްޕޯކްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ސާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00އަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅޮ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

ނިމިދިއަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައެވެ.

އަބްދުރަހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00ށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަރަހައްދުކައިރީ ހުންނަވައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.